First Time Richest Player 10 Lakh 💎 Diamonds Challenge in Collection Versus - Free Fire

2 ਮਈ 2021
543 169 ਦ੍ਰਿਸ਼

Ayush Channel Link - paworld.info/vision/4xTf0C2HyVthd4KVRCPXAw.html
I Got 25000+ Diamond Gift From Garena
Girlfriend Prank on AAWARI Crying Face
Playing With Ajjubhai94 ( total Gaming )
Playing With AmitBhai (Desi Gamers )
ɪɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ ʟɪɴᴋ
instagram.com/_aawara007_​​​...
ᴊᴏɪɴ ᴏᴜʀ ᴅɪsᴄᴏʀᴅ
discord.gg/pUTdx3K​​​
ɪғ ᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴡɪᴛʜ ᴏᴜʀ ᴄᴏɴᴛᴇɴᴛ ᴏʀ ᴛʜɪɴᴋ ɪᴛ ɪs ᴏᴡɴᴇᴅ ʙʏ ᴏᴛʜᴇʀ ᴏʀ ᴀɴʏ ᴛʏᴘᴇ ᴏғ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ɪɴғʀɪɴɢᴇᴍᴇɴᴛ ᴜ ᴄᴀɴ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ us on instagram
ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴅɪsᴄʟᴀɪᴍᴇʀ ᴜɴᴅᴇʀ sᴇᴄᴛɪᴏɴ 107 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ᴀᴄᴛ 1976 ᴛʜᴇ ᴀʟʟᴏᴡᴀɴᴄᴇ ᴡᴀs ᴍᴀᴅᴇ ғᴏʀ ''ғᴀɪʀ ᴜsᴇ'' ғᴏʀ ᴘᴜʀᴘᴏsᴇ sᴜᴄʜ ᴀs ᴄʀɪᴛɪᴄɪsᴍs ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ɴᴇᴡs ʀᴇᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴛᴇᴀᴄʜɪɴɢ sᴄʜᴏʟᴀʀsʜɪᴘ ᴀɴᴅ ʀᴇsᴇᴀʀᴄʜ ғᴀɪʀ ᴜsᴇ ɪs ᴀ ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʟᴀᴡ ᴛʜᴀᴛ ᴡɪʟʟ ᴡɪʟʟ ᴏᴛʜᴇʀᴡɪsᴇ ʙᴇ ɪɴғʀɪɴɢɪɴɢ ɴᴏɴ-ᴘʀᴏғɪᴛ ᴇᴅᴜᴄᴀᴛɪᴏɴ ᴏʀ ᴘᴇʀsᴏɴᴀʟ ᴜsᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴘʀᴏʙʟᴇᴍ ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ᴜs ᴡᴇ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴏᴍᴠᴇ ᴏᴜʀ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴅᴏɴ'ᴛ ɢɪᴠᴇ ʜᴀᴛᴇ ᴛʜᴀɴᴋs

About video : PRANK ON NAYAN ASSASSIN AND HIS OP REACTION 😂😂🤣🤣 - Garena free fire 1 Vs 2 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺 Who Will Win? Op Challange -Garena Free fire I Ask For Dj Alok From Random Players 😭| Emotional moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire 1 Vs 1 Challenge With My Subscriber🥺| Who WIll WIn? Dj Alok & Elite Pass - Garena Free Fire I Ask For Dj Alok From Random Player😢 | Crying moment | I Gave Him Dj Alok - Garena Free Fire with total gaming and loud who will win 1 Vs 1 With My Subscriber For Dj Alok & Elite Pass🥺| Who Will Win? $1000 Challange-Garena Free fire10 Years Boy Ask Me For Dj alok & Diamonds || I Gave Him Dj alok -Garena Free Fire2 Boys Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Emotional Moment Moment😭|I Gave Him DjAlok-Garena Free fire rs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Litle Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment😭| I Gave Him DjAlok-Garena Free fire10 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Elite Pass | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 11 Yrs Boy Ask Me For Dj Alok & Diamonds | Crying Moment 😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire9 Yrs Boy Ask Me😭 | I Gave Him Dj Alok - Garena Free fire 12 Yrs Boy Ask Me For Give Him Dj Alok😭 Crying moment 😥 - #Totalgaming​​​ #Desigamers​​​ #ajjubhai94​​​ #djalok​​​ #djalokfreefire​​​ #freefire​​​ #ikilleajjubhai94​​​ #ajjubhai​​​ #totalgaming​​​ # #Totalgamer​​​ #ajjubhaitotalgaming​​​ #Totalgamingfreefire​​​ #ajjubhaifreefire​​​ #ajjubhai94​​​ #totalgaming​​​ #Sath​​​ ##Ajjubhai​​​ #ajjubhai94​​​ #factoryfreefire​​​ #freefireindia​​​ #Bussgaming​​​ #Bussgamingfreefire​​​ #freefirefactory​​​ #totalgamingvideo​​​ #totalgamingfreefire​​​ #totalgaminglive​​​ #swamff​​​ #prankfreefire​​​ #9yearboyprank​​​ #prankon9yearboy​​​ #djalok​​​ #cryingmomentfreefire​​​ #djalokfreefire​​​ #freedjalok​​​ #howtogetdjalok​​​ #howtohackfreefirediamonds​​​ #diamondhacker​​​ #djalokhacker​​​ #FreeFire​​​ #pkgamers​​​ #FistFight​​​ #djaloklive​​​ #djalokgiveaway​​​ #freedjalok​​​ #djalokingold​​​#djalokfreefire​​​ #freedjalokforeveryone​​​ freedjalok #howtogetfreedjalok​​​ #boyaskmefordjalok​​​
#Totalgaming​​​ #Desigamers​​​ #ajjubhai94​​​ #freefiredjalok​​​ #djalokgiveawaylive​​​ #garenafreefiregiveaway​​​ #frediamondstrick​​​ #totalgamingvideo​​​ #freefirevideo​​​ #garenafreefire​​​
#Totalgamer​​​ #ajjubhaitotalgaming​​​ #Totalgamingfreefire​​​ #ajjubhaifreefire​​​ #ajjubhai94​​​ #totalgaming​​​ #totalgamingfreefire​​​ #desigamerfreefire​​​ #asgaming​​​
#Ajjubhai​​​ #ajjubhai94​​​ #factoryfreefire​​​ #freefireindia​​​ #1v1withmysubscriber​​​
dj alok free mein kaise le free fire,
dj alok ko free mein kaise le,
#freedjalok2020​​​ #freedjaloktrikes​​​
#freediamondstrick​​​
#freediamondsfreefire2020​​​
#freediamondhackfreefire​​​
dj alok character free mein kaise le,
#garenafreefire​​​ #gift​​​
##howtogetfreedjalokcharcterinfreefire​​​
#getfreedjalokcharecterinfreefire​​​
#howtogetdjalokcharcteringoldinfreefire​​​
#freefiredjalokingoldcoins​​​
#freefirefreedjalokcharcterinfrefire​​​
#howtogetfreedaimondsinfreefire​​​
#djalokhack​​​
#howtogetfreedjalok​​​
#howtogetfreediamonds​​​
#howtogetfreediamonds​​​
#totalgamingnewvideo​​​
#desigamersfreefire​​​
#whygamenotopeinigfreefire​​​
#djalokfreefirevideo​​​
#freefirecryingmoment​​​
#djalokforeveryone​​​
#djalokgiveaway​​​
#djalokgiveaway​​​
#howtogetdjalok​​​
#djalokgiveaway​​​
#prank​​​ in clash squad and give dj Alok
#1 :- How To Get Dj Alok Character In Free
2 :- How To Get Dj Alok Character In Gold
3 :- How To Get Alok Character In Free
4 :- How To Get Free Dj Alok Character
5 :- Get Free Dj Alok Character In Free Fire
#titaniumgamer​​​ #garenafreefire​​​ #gift​​​
#giftformysubscriberfreefire​​​
About video :-How to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksHow to climb truck on factory roof / factory पर truck चढ़ा दिया / Free fire tips and tricksFree Fire best sniping place - FF fist fight in factory booyah /factory roof king [Garena free fire]Free Fire Factory King - Free Fire Fist Fight Gameplay -

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • Ayush Bhai Ka Channel Subscribe Kar Lo Sab - paworld.info/vision/4xTf0C2HyVthd4KVRCPXAw.html

  Black Flag ArmyBlack Flag Army4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
  • 2411292493

   WASIMA SULTANAWASIMA SULTANA11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hope

   CincoCinco17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Kahan per hai tu

   Sk HapizuddinSk Hapizuddin18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • @cute priya Gaming ii

   Divu VermaDivu Vermaਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
  • @Suraj Kumar kkkk

   Divu VermaDivu Vermaਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Apna time ayga

  1v1 Gamer1v1 Gamer14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai Channel promote Kardo

  1v1 Gamer1v1 Gamer14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 👎👎👎👎👎👎👎

  Sagar LamaSagar Lama14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai mera I'd hack Hogaya mujhe top up kardo

  Sangit FFSangit FF15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Break dancer Bansal

  Sujata DeviSujata Devi19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Lokesh gamer gun vs

  St Priyanshu productionSt Priyanshu production19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 😍😍😍🤗🤗🤗🤣💘💘💘

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 😢😢😢🤗🤗🤗🤗🤗😘😘😘😘

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 🤗🤗🤗🤗🤗😋😋😋🤣😭😭😢😢😍💘💘💘

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 🤗🤗🤗🤗🤗💜💜💜💘💘💘

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 🤗🤗🤗🤗🤗💘💘💘💘💘💜

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwo do love you all guys 😍😍😍🤗🤗🤗💘💘

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • thanks for 131 aab 135 karwa do please love you all guys 💘💘💘🤗🤗🤗

  4848 FF 愛4848 FF 愛ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Aawara Tu meta putr chutti kr chal

  Muteen Ul HAQMuteen Ul HAQਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • NEPALI MANCHE MALAI SUPPORT GARNU MAILE NEPALI SERVER KO BAREMA DHERI NAVAYA NE THORI VAYEA NE KEI KARXU MERO PAworld LAI SUSCRIBE GARNU MERO 50 SUSCRIBER PUGEA PAXI MAILEA NEPALI SERVER LAUNA KOSIS GARXU SUPPORT GARNU HAI

  comedy nepalcomedy nepalਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • JUSTICE FOR NEPALI SERVER😭😭😭😭😭😭

  comedy nepalcomedy nepalਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 10❤❤❤ Ab 20 karwado💕💕💕 Love you guys 😘😘

  Himanshu GamingHimanshu Gamingਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 10❤❤❤ Ab 20 karwado💕💕💕 Love you guys 😘😘

  Himanshu GamingHimanshu Gamingਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bro mujhe apka id chaheha rs20000

  Lucky___ff1 INSTAGRAM PLZ FOLLOWLucky___ff1 INSTAGRAM PLZ FOLLOWਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • ❤️

  Gaming With BanditGaming With Banditਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Awaari ko nai aata commentary

  PIYUSH GAMINGPIYUSH GAMINGਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Lokesh ke to lag gaye bete 😂😂🤣

  THE JOKERTHE JOKERਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 130 Guys ab 150 karwado Love you all guys Stay healthy stay safe 💓💓

  IS GamingIS Gamingਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • भाई 4000 डायमंड दे दो आईडी 112weu मै आपका बड़ा फेन हु

  Sodha रोयलSodha रोयलਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • भाई 4000 डायमंड दे दो आईडी 112weu मै आपका बड़ा फेन हु

  Sodha रोयलSodha रोयलਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Cheater ayush should win in all last round

  Sushma s Sushma SSushma s Sushma Sਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Pls suscribes star m_ s gamer

  Latha RajeshLatha Rajeshਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Pls suscribes star m_ s gamer

  Latha RajeshLatha Rajeshਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 28 Ab bas 35 karwa do guys ❤❤❤op

  BADSHAH BHAI ffBADSHAH BHAI ffਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 28 Ab bas 35 karwa do guys ❤❤❤op

  BADSHAH BHAI ffBADSHAH BHAI ffਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 28 Ab bas 35 karwa do guys ❤❤❤op

  BADSHAH BHAI ffBADSHAH BHAI ffਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 28 Ab bas 35 karwa do guys ❤❤❤op

  BADSHAH BHAI ffBADSHAH BHAI ffਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 28 Ab bas 35 karwa do guys ❤❤❤op

  BADSHAH BHAI ffBADSHAH BHAI ffਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • ayush YT

  Juwel AliJuwel Aliਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Op collection

  Rajender SinghRajender Singhਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 20😁😁 Jaldi 30 kardo😄😄😄 Love you all guyzz 💞💞

  M A ' B O N D.M A ' B O N D.ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Modeetor ke sath collection battel kroo

  Dheeraj PaulDheeraj Paulਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Alok and global

  Om PrakashOm Prakashਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • """Any"school"" and ""colleges"" ""students" here ""'✌️❤💞,,,

  Lover free fire2Lover free fire2ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • lets see how many subscribers i get from this stupid comment 😔 current - 93

  THOMBABA GAMINGTHOMBABA GAMING2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mic to on karo

  shunty setiashunty setia2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 43 Thousands Diamonds

  P_S GamingP_S Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mathematics Op

  P_S GamingP_S Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Aapka mic to band he baat kisse kar rahe he

  jyoti Tjyoti T2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  BIS BISBIS BIS2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Garena ke pass se liya hai pehle aapne ye bundles nahi dikhya

  Sahad KureshiSahad Kureshi2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 10:23 are ye ayush vai ka bundle kab aya tha yaarr

  SIM BHATTSIM BHATT2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ayush's voice is se nice

  Pawan KumarPawan Kumar2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai mera ko 1000 diamonds send kero bhai please mera I'd 1967460241 plz send kero bhai plz 🥺😭🙏🥺😭🙏🥺😭🙏🥺😭🙏🥺😭

  peak_A_gaming FFpeak_A_gaming FF2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Aawari is a noob🤣🤣

  FF studioFF studio2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • What about lokash gamer

  GW MAHARABGW MAHARAB2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Op 🤜 Gamer

  Mahesh ChanraMahesh Chanra2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Id 1027896860

  Killer GamingKiller Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • I am challenge

  Killer GamingKiller Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai ye vala pro bundle mere guild leader ke pass he

  Rakesh GurjarRakesh Gurjar2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Pet ka skin raklo

  OP ADNAN GAMING OP LEGENDOP ADNAN GAMING OP LEGEND2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ ❤️❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪 Keep loving 😍😍😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪💪💪 Keep loving 😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪💪💪 Keep loving 😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ Ab 50 karwado 😊😊😊 Keep supporting 💪 Keep loving 😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪💪💪 Keep loving 😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ ❤️❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪💪💪 Keep loving 😍 Love You All 💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 25 ❤️ Ab 50 karwado 😊 Keep supporting 💪💪 Keep loving 😍😍😍 Love You All 💞💞💞

  Anubhav Singh OfficialAnubhav Singh Official2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Sala cheater

  Aarav CHAUHANAarav CHAUHAN2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Awari kis kis ko chutya lagti h

  Boss GuildBoss Guild2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 113382678

  Shnkar LakheShnkar Lakhe2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • pls support I am not spammer

  SD GAMERSD GAMER2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • To Aapne keaisha BAAT kiya

  Umanga RayamaghiUmanga Rayamaghi2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai aapna Mike on nehai keiya he

  Umanga RayamaghiUmanga Rayamaghi2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • THANKYOU ALL FOR YOUR LOVELY SUPPORT YAR APLOG NE TO MACCHA HI DIYA BHAI THX BHAI BASS 200K KARVA DO IS CHANNEL PAR 🎊🎊🎊🎊🎊

  Trinity GamerTrinity Gamer2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Bhai itne diamond m kharch na krke corona k liye daan kro please it's our request 🙏🙏🥺🥺🥺😂😂😂😂😂

  Rakhi MitraRakhi Mitra2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Op bhai ayushbhai ko haray

  big bull gamingbig bull gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • ғᴀɴ ғᴀᴄᴛ - ᴀᴀʏᴜsʜ ɪs ɴᴏᴛ ᴀᴀᴡᴀʀᴀ's ғʀᴇɪɴᴅʟɪsᴛ

  AMAN-007 GAMINGAMAN-007 GAMING2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Spammer

  jeeshan shaikjeeshan shaik2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 2322159196

  TAPAN GamingTAPAN Gaming2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 8:43.cheating karte he mam

  demon armydemon army2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Awara is not playing ff in mobile but the thumbnail is so funny 🤣🤣

  ÇRÃZY / SÏKÃÑDÅRÇRÃZY / SÏKÃÑDÅR2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks for 50 subscribers 100 karwado 🥰🥰

  Gw Muna ZGGw Muna ZG2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Week maths

  DESI SMOKE MUSICDESI SMOKE MUSIC2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 4 ho gaya 50 kardo

  Kathmandu gaming ffKathmandu gaming ff2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld