ગોગા મહારાજનું અપમાન કરનારને મળી સજા // ધાર્મિક વિડિયો // goga maharaj nu apman karnar ne mali saja

8 ਦਸੰਬਰ 2019
779 552 ਦ੍ਰਿਸ਼

#ચિચુકાકાગુજરાતીવિડીયો#maachehargroup#

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • Jay goga bapa

  Rangila raja RansipurRangila raja Ransipur12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Jigu Chaudhary Jigu ChaudharyJigu Chaudhary Jigu Chaudhary17 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  Sanjyaji ThakorSanjyaji Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જયગોગા

  Jasu bhai RavalJasu bhai Ravalਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  RAMDEV DIGITALRAMDEV DIGITALਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • super

  જય‌ વેલનાથ વાળાજય‌ વેલનાથ વાળાਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hii

  Sanabhai SenmaSanabhai Senmaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય હો ગોગા

  Desai PareshDesai Pareshਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga maharaj🙏🙏🙏

  manju parmarmanju parmarਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જયગોગાસેરાવાલા

  Kalyan DesaiKalyan Desaiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay.gogoa.bupatji.manakpura

  thakor bupati.naranjithakor bupati.naranjiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  thakor nagajiji thakor nagajijithakor nagajiji thakor nagajijiਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga maharaj

  Ajay ChaudhryAjay Chaudhry2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Kirty ThakorKirty Thakor3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay ho 🙏

  Kirty ThakorKirty Thakor3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જયનાગદેવ

  Ramshig RavdRamshig Ravd3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • जय जय गोगा

  राजपुरोहित पुरोहितराजपुरोहित पुरोहित3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જછછઝ

  Dasharath RabariDasharath Rabari3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જછછઝ

  Dasharath RabariDasharath Rabari3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Ajay ParmarAjay Parmar3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • ખુબ ખુબ આભાર તમારો

   Maa Chehar groupMaa Chehar group3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  Chandrakant ChauhanChandrakant Chauhan4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🐍🐍वावगोगा तारो वट छे जबरो🐍🐍 mr goga vada

  Vaghela VishalVaghela Vishal4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mr goaga vada 👈 वाघेला विशाल नानिदाउ वारा 🙏जय गोगा महराज🐍🐍🙏सुपर विडीयो भाई

  Vaghela VishalVaghela Vishal4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Dhaval PatelDhaval Patel5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mr‌. ગોગા વાળા નાનીદાઉ

  Kanusinh VaghelaKanusinh Vaghela5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hee

   Hatriya VaskleHatriya Vaskle23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
  • Iru5

   Hatriya VaskleHatriya Vaskle23 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ તમારી મનોકામના પુરી કરે

  Kanusinh VaghelaKanusinh Vaghela5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • જય.ગોગામહારાજ..આલખનાર..અમરતજીવાઘેલમારા..રામરામજય.ગોગા

   Vaghela AmratVaghela Amrat3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • હા મારા ભરતભાઈ હા

  Kanusinh VaghelaKanusinh Vaghela5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા બાપા

  RAJA chehar Jay gogaRAJA chehar Jay goga6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • ખુબ ખુબ આભાર ભાઈ તમારો

   Maa Chehar groupMaa Chehar group6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ ની દયા

  ઠાકોર પેમીલાઠાકોર પેમીલા6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga 🙏🙏

  Rabari sagarRabari sagar6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga ji

  Sanjay VadhelaSanjay Vadhela7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગાેગા સરકાર🙏

  Naresh RathodNaresh Rathod7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga mahraj

  Rathod dax Rathod daxRathod dax Rathod dax7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગો ગા

  Govind thakor Govind thakorGovind thakor Govind thakor7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  DEVASYTHAKOR 9699 DEVASYTHAKORDEVASYTHAKOR 9699 DEVASYTHAKOR7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa saunu rakhevadu karaje bapa

  Dalpatgi DalpatgiDalpatgi Dalpatgi8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hi

   Dinesh ParmarDinesh Parmar7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jordar

  Bhavesh chauhanBhavesh chauhan8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga

  NARENDRA PARMARNARENDRA PARMAR8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga maharaj

  Vivek ParmarVivek Parmar8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🙏🌹🔱 Jay Ho Hoga Maharaj Tamari Jay Jay Kar Ho 🔱🌹🙏

  Patel BhaveshPatel Bhavesh8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા બાપા

  lalaji thakorlalaji thakor8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ha goga

  Pratik RabariPratik Rabari8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Jagdish DesaiJagdish Desai8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  karanbapu thakorkaranbapu thakor9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay gogo Bapa

  ᴋᴀʟᴘᴇsʜ ʀᴀᴛʜᴏᴅᴋᴀʟᴘᴇsʜ ʀᴀᴛʜᴏᴅ9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga maharaj 🙏

  Haresh JoshiHaresh Joshi9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Jignesh KhatanaJignesh Khatana9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  Sanjay VaghelaSanjay Vaghela9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Jay goga bapa

   Bhumika KhalasiBhumika Khalasi7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • કિરણ રાવળ

  jay Jahu Maajay Jahu Maa9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa ji

  Girish SenGirish Sen10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga Maharaj

  Lalabhai BharvadLalabhai Bharvad10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • હા ગોગા

  Desai JayminDesai Jaymin10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Jay goga dada

   Bhumika KhalasiBhumika Khalasi7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય શ્રી ગોગા

  Desai JayminDesai Jaymin10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga

  Rabari DhavalRabari Dhaval10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay GoGa 🙏🙏🙏

  Vankar SanjayVankar Sanjay10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Jay Goga

   Dinesh ParmarDinesh Parmar7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • jay goga

  pizza chef chiragpizza chef chirag10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ઉનાવા ગામ ના ગોગા મહારાજ નો જય હો

  Dinesh Vaghela officealDinesh Vaghela officeal10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga

  NANGAS RAJESHBHAiNANGAS RAJESHBHAi10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • jay 🐍Ram🙏🙏🙏

  Shahruk odShahruk od10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay ho goga maharaj

  Rabari BhaveshRabari Bhavesh10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga maharaj

  girish patelgirish patel10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Pelad JoshiPelad Joshi10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Rathod NIKULRathod NIKUL10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • સરસ વીડિયો બનાવ્યો છે હો 👌👌👌

  Raja BahucharRaja Bahuchar10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા

  Mukesh ThakorMukesh Thakor10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hii

   Nilesh RathodNilesh Rathod10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Patel BapuPatel Bapu10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Mahendra ThakorMahendra Thakor10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay jadugar gogaji

  jenti kaijenti kai10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  ટાઈગર સધી વાળા Thakorટાઈગર સધી વાળા Thakor10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ચૌહાણ તરફથી જય ગોગા

  Dilipsinh ChauhanDilipsinh Chauhan10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય હો ગોગા

  Govind DesaiGovind Desai10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga Maharaj ....,🚩

  Thakur gamer liveThakur gamer live10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • JAY JAY JAY HO GOGAJI

  Ashok thakorAshok thakor10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Vasana AnadaVasana Anada10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Good

  Sedha MSedha M10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Supper songs

  Jodhraj Rabari maldhari Dharmpur Gujarat indiaJodhraj Rabari maldhari Dharmpur Gujarat india10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga bapa

  Raj KumarRaj Kumar10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga Maharaj Jay Chehar Maa

  Pintu Dhamal GroupPintu Dhamal Group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Congratulations

   Maa Chehar groupMaa Chehar group10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay ho mara ladvaya tamari

  Darbar RamshingDarbar Ramshing10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • jay Goga

  Sunil Palaj officialSunil Palaj official10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jai goga maharaj

  Bhavik RavatBhavik Ravat10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગો મહારાજ

  Mali SureshMali Suresh10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Cid

   Narvanshih RathodNarvanshih Rathod10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • સરસ જય ગોગા માહારાજ

  Chinubha DarbarChinubha Darbar10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga maharj

  Vedanshiba MasaniVedanshiba Masani10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Gs PatelGs Patel10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay yoga majaraj

  R.k.galsar R.k.galsarR.k.galsar R.k.galsar10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ha dharmi Goga ha Jay Goga sarkar

  Girish Kumar9913676759Girish Kumar991367675910 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા બાપા

  Arpan ParekhArpan Parekh10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga Maharaj

  govind Prajapatigovind Prajapati10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Nikul ChaudharyNikul Chaudhary10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • सतय ना रसते चालसु तो सदाय गोगा माहाराज साथे छे जय कासवा वाला गोगा

  Sanjay DesaiSanjay Desai10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga

  Thakor Parbhat bhaiThakor Parbhat bhai10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vansa na shailesh bhuvaji ni sadhi maa na chamatkar vise video banavo bro mo 6354842155

  Shailesh RabariShailesh Rabari10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહરાજ

  Ajay PunjaraAjay Punjara10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay Goga mahraj

  Kiran VaghelaKiran Vaghela10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay goga Maharaj

  Thakor RajeshThakor Rajesh10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય હો મારા પેઢીના પરધાન ગોગા મહારાજ

  Thakor JitujiThakor Jituji10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય ગોગા મહારાજ

  Bhata BharatBhata Bharat10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જયગોગા.મહરાજ

  Arjunji thakor ThakorArjunji thakor Thakor10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • डोंगरी परिवार की तरफ से जय गोगा

   Hamir RajeHamir Raje10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jay GoGA

  Govind Thakor JAY GOGAGovind Thakor JAY GOGA10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld