સાંસદ મોહનભાઇના અંતિમ દર્શને લોકોની ભારે ભીડ

22 ਫ਼ਰਵਰੀ 2021
21 976 ਦ੍ਰਿਸ਼

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • Om shanti

  Atul pAtul p13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om shanti💐💐👏🏻👏🏻😥😥😥

  Patel kishorPatel kishor13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • santi om

  Rupesh .G. WaghmareRupesh .G. Waghmare13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om shanti jai hind

  Uravashi PatelUravashi Patel13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
  • OmShanti hi bhagvan Amana jivane Santi aape .

   sumitra dalvisumitra dalvi13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om santi 😔😔🙏🙏

  Nayana PatelNayana Patel13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • om santi

  Devang MaroliwalaDevang Maroliwala13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om shanti

  Shankar ChoudharyShankar Choudhary14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om santi

  Sachin MathureSachin Mathure14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om santi sir

  Pinku MitnaPinku Mitna14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🕉️ Shanti

  deven bhandarideven bhandari14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om Shanti 🙏🙏🙏

  Gayatri PatelGayatri Patel14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om shanti

  Piyu’s VlogPiyu’s Vlog14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • om shanti

  ASHWIN JADAVASHWIN JADAV14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • Om santi 😢😢

  Payal PatelPayal Patel14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
  • Om Shanti 😭😭😭😭😭😭 bhagvan Amana jivane sukhi rakhajo.halelluya.

   sumitra dalvisumitra dalvi13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
 • ॐ શાંતિ ।

  Vinookumar SachaniaVinookumar Sachania14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld